Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học, cao đẳng khóa 15 tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt

08 tháng 01, 2016

Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/TT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thông tư số 12/TT-BGDĐT ngày 12/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tổ chức lễ tổng kết và trao chứng chỉ NVSP giảng dạy đại học, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận

21 tháng 09, 2015

Thực hiện kế hoạch Hiệu trưởng ký ngày 09/9/2015 về việc Tổng kết và trao chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học, cao đẳng khóa 14 của Trường Đại học Đà Lạt tổ chức tại Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận; ngày 19/09/2015 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận (số 08 Yên Ninh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận); 

Tổng kết và trao chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học, cao đẳng khóa 7

11 tháng 03, 2015

Thực hiện Kế hoạch tổng kết và trao chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học, cao đẳng khóa 7 tổ chức tại Trường Đại học Đà Lạt được Hiệu trưởng duyệt ngày 03/3/2015; vào lúc 16 g 00' ngày 10/3/2015, Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực long trọng tổ chức buổi Tổng kết và trao chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học, cao đẳng cho học viên khóa 7 tại A27/4, Trường Đại học Đà Lạt.
Top