Thông báo chiêu sinh khóa II lớp "Kế toán trưởng doanh nghiệp"

13 tháng 03, 2015

Căn cứ công văn số 13315/BTC-CĐKT của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc cấp mã số đơn vị bồi dưỡng kế toán trưởng cho Trường Đại học Đà Lạt (mã số KTT-044); Trường Đại học Đà Lạt thông báo về việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp khóa II tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng như sau:
Top