Liên hệ

Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (HDTC) - Nhà A.25 - Trường Đại học Đà Lạt.

Số 01 – Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – TP. Đà Lạt.

ĐT: 063.3989944;               Fax: 063.3823380;            Email: hdtc@dlu.edu.vn

Cô Hà Thị Mai: 0919 789 369


Các tin khác