Thông báo

Thông báo chiêu sinh khóa III lớp "Hướng dẫn áp dụng hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn theo HACCP"

Căn cứ công quyết định số 668/QĐ-ĐHĐL ngày 15/10/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt về việc ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn “Hướng dẫn áp dụng hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn theo HACCP”; Trường Đại học Đà Lạt thông báo về việc mở lớp đào tạo ngắn hạn Hướng dẫn áp dụng hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn theo HACCP khóa III tại Trường Đại học Đà Lạt như sau:

1.  Mục tiêu:

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lý thuyết, cách thực hành xây dựng và áp dụng hệ thống HACCP trong các đơn vị sản xuất và chế biến thực phẩm, nhằm nâng cao trình độ quản lý về an toàn và chất lượng thực phẩm, đáp ứng các yêu cầu quản lý và đem lại lợi ích cho sản phẩm và dịch vụ của tổ chức.

2. Đối tượng tuyển sinh:

-  Những người đang học tập và làm việc ở các lĩnh vực: Nông nghiệp, Công nghệ môi trường, Công nghệ sinh học, Sinh học, Công nghệ vi sinh, Hóa Thực phẩm, Hóa Môi trường, …Ngoài ra, khóa học còn dành cho các đối tượng ở một số lĩnh vực khác như: Quản lý công nghiệp, Quản trị kinh doanh, … cần trang bị kiến thức để làm việc.

3. Thời gian và địa điểm đào tạo:

-  Thời gian đào tạo01 tháng; Dự kiến khai giảng vào tháng 01/2016.

      +  Học vào cả ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

-  Địa điểm: Trường Đại học Đà Lạt.

4.  Chương trình đào tạo: 

Chương trình đào tạo theo quyết định số 668/QĐ-ĐHĐL ngày 15/10/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt về việc ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn “Hướng dẫn áp dụng hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn theo HACCP”;

 5.  Hình thức đào tạo:

-  Đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

- Lớp học được tổ chức tối thiểu 30 học viên.

-  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được Trường Đại học Đà Lạt cấp Chứng chỉ đào tạo áp dụng hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn theo HACCP.

6. Học phí:   1.600.000 đồng (Một triệu sáu trăm ngàn đồng)/một học viên/khóa học

- Đóng học phí khi nộp hồ sơ đăng ký học;

- Không hoàn trả học phí sau khai giảng;

- Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt đã học các học phần tương đương với chương trình đào tạo ngắn hạn (HACCP) được giảm 50% học phí.

7.  Hồ sơ đăng ký nhập học:

-  01 Phiếu đăng ký học (Tải mẫu Phiếu đăng ký học trong website Trường Đại học Đà Lạt / Văn bản / Biểu mẫu/ Đối tượng / Học viên/ Phiếu đăng ký học).

Địa chỉ tải mẫuhttp://www.dlu.edu.vn

Nộp Hồ sơ và Thông tin chi tiết xin liên hệ:

 

* Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (HDTC) – Nhà A25, Trường Đại học Đà Lạt – Số 01, Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt.

 ĐT: (063) 3 989 944(063) 3 989 944;  Fax: (063) 3 823 380 ; Email:  hdtc@dlu.edu.vn

Hoặc ĐT:  0919 789 3690919 789 369 (gặp Cô Hà Thị Mai  tại Nhà A25, Trường Đại học Đà Lạt).

 

Tập tin đính kèm: 748-TB-DHDL.pdf

Các tin khác