Thông báo

Thông báo chiêu sinh khóa 16 Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học"

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

Căn cứ Thông tư số 12/2013/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ quyết định số 129/QĐ-BGDĐT ngày 10/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng cho Trường Đại học Đà Lạt.

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các học viện, trường đại học, cao đẳng khóa 16 như sau:

I. ĐỐI T­ƯỢNG BỒI D­ƯỠNG

1)  Giảng viên các tr­ường đại học, cao đẳng chư­a qua đào tạo nghiệp vụ s­ư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng.

2)  Những ngư­ời có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các tr­ường đại học, cao đẳng.

3)  Những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý nhà nư­ớc, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trư­ờng đại học, cao đẳng.

4)  Sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các tr­ường đại học có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các tr­ường đại học, cao đẳng.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

          Theo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng ban hành theo Thông tư số 12/2013/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG

-       Theo hình thức tín chỉ.

-       Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được Trường Đại học Đà Lạt cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng.

IV. HỌC PHÍ

3.850.000đ (Ba triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng)/một học viên/khoá học (học viên đóng học phí khi nhập học).

V.  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

Tải mẫu Phiếu đăng ký học trong website Trường Đại học Đà Lạt / Trung tâm / Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực  / mục Tài nguyên.

Địa chỉ tải mẫu: http://ttdtpt.dlu.edu.vn

Lệ phí đăng ký, xử lý hồ sơ: 50.000đ.

Lưu ý: Hồ sơ và lệ phí nộp trực tiếp tại Trung tâm HDTC (không đăng ký qua mạng).

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1)  Thời gian: Học vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật. Dự kiến khai giảng vào tháng 03/2016 – (khóa học: 03 tháng).

2)  Địa điểm: Học tại Trường Đại học Đà Lạt hoặc tại cơ sở liên kết đào tạo.

Nộp hồ sơ và chi tiết cụ thể xin liên hệ:

Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (HDTC) - Nhà A.25 - Trường Đại học Đà Lạt.

Số 01 – Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – TP. Đà Lạt.

ĐT: (063) 3989944(063) 3989944; Fax: (063) 3823380; Email: hdtc@dlu.edu.vn

Hoặc ĐT 0919 789 3690919 789 369 (gặp cô Hà Thị Mai tại Nhà A25 – Trường Đại học Đà Lạt)

Trân trọng.


Nhấn vào liên kết để xem: 12-TB-DHDL.pdf

Các tin khác