Tin tức

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học, cao đẳng khóa 15 tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/TT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thông tư số 12/TT-BGDĐT ngày 12/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học; Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-BGDĐT ngày 10/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng cho Trường Đại học Đà Lạt;

 

Được sự thống nhất của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt và Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà lạt; ngày 04/01/2016, tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Trường Đại học Đà Lạt kết hợp với Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học, cao đẳng khóa 15.

 

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (NVSP) khóa 15 có 51 học viên đăng ký tham dự khóa học. Các học viên tham dự khóa học hầu hết là các giảng viên đang công tác tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt. Việc tổ chức lớp Bồi dưỡng NVSP tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt là biểu hiện sinh động của sự hợp tác, liên kết hướng đến mục đích chung nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm cho các giảng viên của lãnh đạo hai trường; sự cố gắng, khắc phục khó khăn để học tập đáp ứng yêu cầu chuẩn về chức danh nghề nghiệp của các học viên. Đồng thời việc tổ chức khóa bồi dưỡng NVSP K15 tại Trường Đại học Yersin là cách thức mà Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực thực hiện được mục đích, chức năng, nhiệm vụ của mình - đưa lớp học đến với địa chỉ người học.

 

Hy vọng, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai trường; việc tổ chức, quản lý một cách khoa học, thiết thực của Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực; sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của Trường Đại học Yersin; kinh nghiệm và sự nhiệt tâm của đội ngũ Thầy, Cô giáo giảng dạy, các học viên lớp học sẽ hoàn thành chương trình khóa bồi dưỡng đạt hiệu quả và chất lượng cao.

 

Các tin khác