Thông báo

Thông báo chiêu sinh khóa I lớp "Nghiệp vụ kế toán"

Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-ĐHĐL ngày 09/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt về việc ban hành chương trình đào tạo nghiệp vụ Kế toán theo chế độ kế toán mới TT200; Trường Đại học Đà Lạt thông báo về việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán  khóa I tại Trường Đại học Đà Lạt như sau:

1.  Mục tiêu:

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ kế toán nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp kế toán cho học viên; giúp học viên từ người chưa có kiến thức và nghiệp vụ về kế toán trở thành người có khả năng làm việc độc lập về công tác kế toán của đơn vị, doanh nghiệp.

Bồi dưỡng, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp về tài chính, kế toán thuế cho học viên. Sau khóa học, học viên có đủ kỹ năng để thực hiện nghiệp vụ về kế toán, lập báo cáo tài chính, khai thuế và lập báo cáo quyết toán thuế của đơn vị, doanh nghiệp.

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Người đang làm công tác tài chính kế toán trong các doanh nghiệp;

- Cán bộ lãnh đạo các đơn vị kế toán tài chính của các tổ chức;

- Người có Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên có nhu cầu trang bị kiến thức về kế toán.

 3. Thời gian và địa điểm đào tạo:

-  Thời gian đào tạo03 tháng; Dự kiến khai giảng vào tháng 01/2016.

Học vào buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, hoặc cả ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

-  Địa điểm: Trường Đại học Đà Lạt.

  4.  Chương trình đào tạo: 

Chương trình đào tạo theo Quyết định số 751/QĐ-ĐHĐL ngày 09/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt về việc ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ Kế toán theo chế độ Kế toán mới TT200.

  5.  Hình thức đào tạo:

-  Đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

- Lớp học được tổ chức tối thiểu 30 học viên và tối đa không quá 100 học viên.

-  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được Trường Đại học Đà Lạt cấp Chứng chỉ nghiệp vụ Kế toán theo chương trình đào tạo mà học viên đăng ký học.

6. Học phí:  1.600.000 đồng (Một triệu sáu trăm ngàn đồng)/một học viên/khóa học

- Học phí bao gồm cả tiền tài liệu học tập;

- Đóng học phí khi nộp hồ sơ đăng ký học;

- Không hoàn trả học phí sau khai giảng.

7.  Hồ sơ đăng ký nhập học:

-  01 Phiếu đăng ký học (Tải mẫu Phiếu đăng ký học trong website Trường Đại học Đà Lạt / Trung tâm / Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực/Tài nguyên/ Phiếu đăng ký học).

Địa chỉ tải mẫuhttp://www.dlu.edu.vn

 

Nộp Hồ sơ và Thông tin chi tiết xin liên hệ

* Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (HDTC) – Nhà A25, Trường Đại học Đà Lạt – Số 01, Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt.

 ĐT: (063) 3 989 944(063) 3 989 944;  Fax: (063) 3 823 380 ; Email:  hdtc@dlu.edu.vn

Hoặc ĐT:  0919 789 3690919 789 369 (gặp Cô Hà Thị Mai  tại Nhà A25, Trường Đại học Đà Lạt).

 

Tập tin đính kèm: 746-TB-DHDL.pdf

Các tin khác